2330 Dunaharaszti, Fűzfa u. 2.
info@helpactive.hu

Adatvédelmi irányelvek

Adatvédelmi irányelvek
ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 általános adatvédelmi rendelete (a továbbiakban: GDPR) az adatkezelők számára tájékoztatási kötelezettséget ír elő az érintettek részére a személyes adatok kezelésére vonatkozóan. Ennek megfelelően a Walter Group Kft., mint adatkezelő a természetes személy partnerei és valamennyi partnere kapcsolattartói és képviselői (a továbbiakban: kapcsolattartó) személyes adatainak kezelésére vonatkozóan az alábbi tájékoztatást adja:

1.Adatkezelő és elérhetőségei

Az adatkezelő cég neve: Walter Group Kft.

Cégjegyzékszám: 13-09-114731

Székhelye: 2330 Dunaharaszti, Fűzfa u.2.

E-mail címe: info@helpactive.hu

Telefonszáma: 06/24-514-965

Honlap: www.helpactive.hu

2.Adatkezelés célja: árajánlat készítése, megrendelés felvétele, szerződés teljesítése, számlázás, megrendelt termék kiszállítása, ajánlattétel, közvetlen üzletszerzés, partnerlista készítés, jogi igény érvényesítése.

Adatkezelés jogalapja:
Szerződésen alapuló adatkezelés: Az árajánlat készítés, megrendelés felvétel, szerződés teljesítés, megrendelt termék kiszállítása céljából végzett adatkezelés a partnereinkkel való szerződések megkötését megelőzően a partereink kérésére történő lépések megtételéhez, a szerződés létrejöttéhez, valamint a szerződéskötést követően a partnereinkkel megkötött szerződés teljesítéséhez szükséges. Ebben az esetben az adatszolgáltatás elmaradása azzal a következménnyel jár, hogy cégünk nem tudja elkészíteni az árajánlatot és nem lehetséges a termékünk megvásárlásához szükséges szerződés megkötése és teljesítése. Kezelt adatok köre: név, cím, telefonszám, e-mail cím.
Jogos érdeken alapuló adatkezelés: A partnerlista készítésének és az értékesítés céljából történő adatkezelés jogalapja cégünk jogos érdeke. Üzletkötőink a partnerlista adatai alapján a vevőinket értékesítés céljából személyesen vagy telefonon megkeresik, továbbítják a vevők árajánlatkérését és megrendelését Cégünk részére. Cégünk üzletpolitikája az, hogy vásárlóinkkal üzletkötőinken keresztül tartjuk a kapcsolatot, ajánlatainkkal közvetlenül keressük meg a partnereinket. Ahhoz, hogy ismereteink legyenek arról, hogy kik a vásárlóink és velük milyen módon tudunk kapcsolatban maradni nyilván kell tartani az ehhez szükséges adatokat. Ebből az adatkezelési célból a következő adatokat tároljuk: név, cím, telefonszám, e-mail cím. Nem természetes személy partnereink képviselői személyes adatai tárolásának jogalapja a velünk szerződő nem természetes személy partnereink jogos érdeke. Tárolt adatok: név, telefonszám, e-mail cím. Amennyiben természetes személy partnerünk nem szeretné, hogy az adatait ebből a célból Cégünk kezelje, bármikor tiltakozhat az adatkezelés ellen és kérheti az adatainak törlését. Erre üzletkötőinken, vagy bármely elérhetőségünkön keresztül sor kerülhet. Szintén cégünk jogos érdeke a vevőkkel szembeni lejárt követelések és egyéb jogi igények érvényesítése céljából való adatkezelés. A kezelendő adatokat a polgári perrendtartásról, a fizetési meghagyásos eljárásról és a bírósági végrehajtásról szóló törvény határozza meg: név, lakcím, születési hely és idő, anyja neve. Az érdekmérlegelési tesztek cégünk honlapján az Adatvédelem menüpont alatt megtekinthetők.

Jogi kötelezettségen alapuló adatkezelés: a vevők részére kiállított számla az általános forgalmi adóról szóló törvényben előírt adatokat tartalmazza. Ezeknek az adatoknak a hiányában a számla nem állítható ki, a vevői megrendelés nem teljesíthető.

Adatkezelés címzettjei: A szerződés megkötéséhez és teljesítéséhez szükséges személyes adatok továbbításra kerülhetnek a feladatkörükben érintett munkavállalóink, kereskedelmi ügynökeink, kiszállítást, postai szolgáltatást végző cégek részére. A számla adatai továbbításra kerülnek a könyvelési, könyvvizsgálói feladatot ellátó szerződéses partnerünknek. A partnerlista adatait feladatkörében érintett munkavállalóinkkal és az üzletkötőinkkel közöljük. Cégünk informatikai eszközein tárolt személyes adatokhoz az üzemeltetéssel és karbantartással megbízott informatikai cég munkatársai a feladataik ellátása során hozzáférhetnek. Jogvitás ügyekben, valamint lejárt követelés érvényesítése céljából az adatok továbbításra kerülnek az érintett hatóságoknak, bíróságnak és a jogi képviselőnknek. Cégünk szerződéses partnereit honlapunkon az Adatvédelem menüpont alatt közzétesszük.
Adattárolás időtartama: A szerződés megkötéséhez szükséges adatokat a szerződés fennállásáig, legkésőbb a szerződésből eredő igények érvényesítési határidejének leteltéig, 5 évig tároljuk. A számlákat a számvitelről szóló törvény előírásainak megfelelően 8 évig őrizzük meg. A partnerlista adatait azok megváltozásáig, illetve kérelemre történő törléséig tároljuk. A kapcsolattartó adatait addig tároljuk, amíg a kapcsolattartó személyében változás nem történik. A jogi igény érvényesítéséhez szükséges személyes adatokat az eljárások jogerős befejezését követő 5 évig őrizzük meg, illetve a végrehajtási, felszámolási és kényszertörlési eljárás esetén a behajthatatlanság megállapítását követő 8 évig tároljuk.

Adatkezeléssel kapcsolatos jogok: Személyes adatai kezeléséről társaságunktól tájékoztatást kérhet, valamint kérheti az azokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, amennyiben annak feltételei fennállnak kérheti az adatkezelés korlátozását vagy az adatok törlését, továbbá tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen, továbbá megilleti az adathordozhatósághoz való jog.
Panasz benyújtásának a joga: Amennyiben a személyes adatainak kezelésével kapcsolatos panasza lenne, és azt mi minden törekvésünk ellenére nem orvosoltuk, jogosult a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulni. A hatóság elérhetőségei: postacím:1530 Budapest, Pf.: 5. ; Cím:1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c; Telefon:+36 (1) 391-1400; Fax:+36 (1) 391-1410; E-mail:ugyfelszolgalat@naih.hu; URL: http://naih.hu
Adatfeldolgozóink:

Adminconto Kft.

Cím: 1116 Budapest, Temesvár u. 20.

Németh Ágota – könyvvizsgáló

Cím:2040 Budaörs, Budapesti út 28.

nFc-Info Kft

Cím: 2040 Budaörs, Szabadság út 14.

Express One Hungary Kft.

Cím:1239 Budapest, Európa u. 12.

Walter Group Kft.

A honlap további használatához a sütik használatát el kell fogadni. További információ

A süti beállítások ennél a honlapnál engedélyezett a legjobb felhasználói élmény érdekében. Amennyiben a beállítás változtatása nélkül kerül sor a honlap használatára, vagy az "Elfogadás" gombra történik kattintás, azzal a felhasználó elfogadja a sütik használatát.

Bezárás

Insurance Quote

Choose type of Insurance:

Level of protection:

Contact details: